Regulamin strony www.grzejniki-jawo.pl

 

Wstęp

 

Stronę pod adresem www.grzejniki-jawo.pl prowadzi firma Ragno Systems, Kościelna 17 , 59-222 Kochlice, NIP 6911957303

 

Przedmiotem działalności strony mieszczącej się pod adresem www.grzejniki-jawo.pl jest sprzedaż grzejników elektrycznych.

Regulamin określa zasady realizowania usług.

 

Warunki zamawiania i warunki sprzedaży

 

Zamówienia na produkty oferowane na stronie można składać za pośrednictwem strony WWW znajdującej się pod adresem www.grzejniki-jawo.pl lub na adres e-mail info@ragnosystems.com.pl

 

Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia. Podanie numeru telefonu, adresu e-mail, jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia oraz realizacji zamówienia.

Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę sklepu, zamówienia takie mogą zostać anulowane. Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie telefonicznie, bądź poprzez e-mail.

Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji towar zostanie dostarczony w terminie od 14 do 21 dni roboczych .Zamówione towary przez internet dostarczane będą spedycją Raben.

Do każdego realizowanego zamówienia wystawiana jest faktura VAT .

Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki obieranej od Spedytora W przypadku stwierdzenia uszkodzeń na opakowaniu, bądź na urządzeniu Kupujący zobowiązany jest do sporządzenia odpowiedniego protokołu w obecności kuriera, oraz poinformowanie o zaistniałym fakcie firmę Ragno Systems. Formularz szkód znajduje się na przesyłce.

Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru.

 

Sposoby płatności

 

100% przelewem na konto lub

50% przelewem na konto po złożeniu zamówienia, pozostałe 50% przelewem w dniu przesłania na maila listu przewozowego do wglądu oraz systemu do monitorowania przesyłki Spedycji Raben.

 

 

Gwarancja

 

Grzejniki Akumulacyjne Jawo Jawotherm i Jawo Lamina oferowane na  stronie www.grzejniki-jawo.pl są nowe oraz objęte gwarancją producenta/importera. Okres oraz warunki gwarancji wskazane sa na dowodzie zakupu – 30 lat na elementy grzewcze, 2 lata termostat ( dla firm rękojmia wyłączona )

 

 

Reklamacja

 

W przypadku reklamacji należy skontaktować się z firmą Ragno Systems poprzez e-mail info@ragnosystems.com.pl  celem uzgodnienia procedury reklamacyjnej oraz wysłania protokołu z opisem usterki i kopią dowodu zakupu. Na tej podstawie rozpoczyna się proces reklamacji oraz określenie sposobu rozwiązania problemu.

Istnieją dwa warianty rozwiązania:

wysyłka reklamowanego towaru do firmy Ragno Systems w celu naprawy lub wymiany

wysyłka sprawnej części na wymianę

Firma Ragno Systems zastrzega sobie wybór procedury reklamacyjnej

 

 

Reklamowany towar, wysyłany do firmy Ragno Systems bądź wskazany przez firmę Ragno Systems winien być opakowany w sposób gwarantujący bezpieczny transport – zabezpieczony kartonem lub folią i przymocowany do palety euro. Firma Ragno Systems nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia w przypadku nieodpowiedniego zabezpieczenia.

Dostarczany do serwisu towar powinien być kompletny.

Do reklamowanego towaru Kupujący zobowiązany jest dołączyć opis usterki, kopię dowodu zakupu

Kupujący wysyła reklamowany towar za pośrednictwem firmy spedycyjnej wskazanej przez firmę Ragno Systems. Po naprawie sprzęt zostanie odesłany na koszt firmy Ragno Systems.

Jeżeli sprzęt reklamowany przez Kupującego okaże się sprawny – Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów transportu w obie strony, oraz pokrycia kosztów związanych z czynnościami diagnostycznymi.

 

 

Zwroty towarów

 

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Art. 27. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny po uprzednim uzgodnieniu z firmą Ragno Systems. Oświadczenie o odstąpieniu winno być złożone na piśmie i przesłane do firmy e-mailowo na adres info@ragnosystems.com.pl Odstąpienie od umowy jest niedopuszczalne, bądź też uważa się je za pozbawione skutków prawnych, jeśli towar został przez Kupującego uszkodzony, zniszczony, bądź zmieniony. Celem zwrotu wpłaconej kwoty, Kupujący zobowiązany jest dostarczyć otrzymany towar do siedziby firmy Ragno Systems na koszt własny.

W razie odesłania towaru z stanie niezmienionym w oryginalnym opakowaniu i pozytywnej weryfikacji jego stanu przez pracownika firmy Ragno Systems , firma prześle zapłacone pieniądze na wskazane przez Kupującego konto, w ciągu najpóźniej 28 dni od daty zaakceptowania zwrotu

Warunkiem koniecznym do przesłania pieniędzy jest odesłanie podpisanej kopii dokumentu korygującego do dokumentu zakupu (faktury korygującej)

Firma Ragno Systems nie przyjmuje przesyłek wysłanych „za pobraniem”

 

Ochrona danych osobowych

 

Zamawianie produktów oferowanych przez Sprzedającego wymaga przekazania przez Kupującego danych osobowych. Dane osobowe przekazane przez Kupującego będą wykorzystywane tylko i wyłączenie do prawidłowej realizacji zamówienie przez Sprzedającego. Dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówień (dotyczy to w szczególności firm kurierskich lub spedycyjnych.

 

Sprawy sporne

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego

Firma Ragno Systems zastrzega sobie prawo do późniejszych zmian w regulaminie.

 

 

 

Kontakt

 506 490 369

info@ragnosystems.com.pl

info@taya.com.pl

 

 

 

wszystkie prawa zastrzeżone Taya 2010